کارگاه های آموزشی

دوره ها و کارگاه های آموزشی 

با توجه به ارزش نقش آموزش مهارت های خوداشتغالی و سواد اطلاعاتی در بهبود کیفیت عملکرد آموزشی و پژوهشی جامعه و افزایش بهره وری آن، شرکت زرّین فکران فرهوش در نظر دارد که دوره هایی به طور مرتب و متنوع، برای تمام علاقه مندان در زمینه های مختلف آموزشی برگزار نماید. فهرست دوره های آموزشی که تاکنون برنامه ریزی شده است در ادامه آمده است. لازم به ذکر است که بروز رسانی دوره ها از همین صفحه اعلام خواهد شد.