آموزش جاوا اسکریپت

10,000 تومان22,000 تومان

معرفی جاوا اسکریپت

نحوه الحاق کدها به صفحه

معرفی داده ها در جاوا اسکریپت

اعداد

رشته ها

نوع داده های منطقی و توابع مقایسه ای

تبدیل نوع

متغیر ها

توضیحات

کلمات کلیدی

شرط ها و حوزه ها

حلقه ها

Switch

توابع

نحوه تعریف توابع در جاوا اسکریپت

آرگومان های ورودی

حوزه متغیر ها

آرایه ها

معرفی آرایه ها

اضافه کردن و حذف کردن عناصر از آرایه

متدهای آرایه

مرتب سازی آرایه

شی گرایی در جاوا اسکریپت

تعریف کلاس

تعریف توابع و صفت های کلاس

سازنده ها در جاوا اسکریپت

سطح دسترسی ها

عملگرهای پیشرفته در جاوااسکریپت

عملگر های رشته ای

عملگر های بیتی

Reqular expression

عملگرهای ریاضی

تاریخ و زمان

ماژول

نحوه ساخت ماژول

نحوه استفاده از ماژول در صفحه

معرفی Browser Api

Window

Location

تغییر کدهای صفحه به صورت پویا

معرفی DOM

انتخاب کردن عناصر در صفحه

معرفی گره ها

انتخاب بر اساس گره ها

صاف
شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,