اطلاعات تماس

آدرس:

البرز - شهرستان کرج -عظیمیه - میدان بعثت زنبق 4 پ8

تلفن ثابت 1:

02691300972

تلفن ثابت 2:

02691015452

ایمیل:

info@farhoosh.ir

اطلاعات تماس